Korzystanie z przykładowych projektów i szablonów Pythona w VEXcode EXP

Przykładowe projekty i szablony są świetnym źródłem informacji, jeśli dopiero zaczynasz pracę z VEXcode EXP i chcesz poznać różne zachowania robotów. Przykładowe projekty i szablony pozwalają także na obserwację sposobu użycia różnych poleceń w VEXcode EXP.


Korzystanie z przykładowych projektów w języku Python

Screen_Shot_2022-02-09_at_2.15.29_PM.png

Aby otworzyć przykładowy projekt z poziomu projektu w języku Python, wybierz menu Plik i wybierz Otwórz przykłady.

Zobacz ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania projektu Python w VEXcode EXP.

Screen_Shot_2022-02-09_at_2.16.50_PM.png

Wyświetlone zostaną ikony wielu różnych przykładowych projektów. Każda ikona reprezentuje inny projekt i jest kolorowana zgodnie z kategoriami poleceń.

Screen_Shot_2022-02-09_at_2.17.03_PM.png

Pasek filtra umożliwia szybkie znalezienie określonego typu przykładu.

Screen_Shot_2022-02-09_at_2.17.49_PM.png

Aby otworzyć dowolny przykład, wybierz go z menu.

Screen_Shot_2022-02-09_at_2.19.35_PM.png

Polecenia dla przykładowego projektu bazowego zostaną wyświetlone w obszarze roboczym. Polecenia te i ich parametry można zmieniać lub usuwać. Można dodać dodatkowe polecenia, aby zmodyfikować przykładowy projekt.

Screen_Shot_2022-02-09_at_2.20.06_PM.png

Zapisz i pobierz przykład, aby wypróbować go na swoim robocie.


Korzystanie z szablonów

Screen_Shot_2022-02-09_at_2.21.32_PM.png

Istnieje również specjalny typ przykładu zwany szablonem.

Screen_Shot_2022-02-09_at_2.24.09_PM.png

Szablony posiadają specjalną ikonę i służą do tworzenia pustego projektu z predefiniowaną konfiguracją urządzenia.

Screen_Shot_2022-02-09_at_2.25.54_PM.png

Jeśli używasz standardowej konstrukcji robota, takiej jak Basebot, możesz użyć szablonu, aby szybko rozpocząć nowy projekt.


Opisy w przykładowych projektach i szablonach Pythona

Screen_Shot_2022-02-09_at_2.47.50_PM.png

Każdy przykładowy projekt i szablon w języku Python zawiera opis w obszarze roboczym. Opisy mogą służyć do dokumentowania pewnych informacji w projekcie.

Screen_Shot_2022-02-09_at_2.49.20_PM.png

W przykładowym projekcie w języku Python opis zawiera krótkie podsumowanie tego, co robi projekt, a także listę konfiguracji urządzenia.

Screen_Shot_2022-02-09_at_2.56.14_PM.png

W szablonie opis wskazuje, które urządzenia są wymienione w konfiguracji.

 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: