Otwieranie projektu EXP w języku Python na macOS

Istnieje kilka sposobów otwarcia projektu w języku Python na urządzeniu z systemem MacOS.


Jak otworzyć projekt Pythona w VEXcode EXP (MacOS)

Projekt w języku Python można otworzyć na następujące sposoby.

Otwórz istniejący projekt

Screen_Shot_2022-02-02_at_2.51.11_PM.png

Wybierz „Plik” na pasku narzędzi.

Screen_Shot_2022-02-02_at_2.51.21_PM.png

Z rozwijanego menu wybierz opcję „Otwórz”.

Screen_Shot_2022-02-02_at_2.54.51_PM.png

Otworzy się menu Plik na Twoim urządzeniu. Wybierz „Pobrane” lub lokalizację, w której zapisałeś plik. Zauważ, że projekty VEXcode EXP Python mają rozszerzenie .exppython. Wybierz żądany plik projektu.

Screen_Shot_2022-02-02_at_2.54.51_PM.png

Wybierz opcję Otwórz.

Screen_Shot_2022-02-02_at_2.55.08_PM.png

Twój projekt otworzy się w VEXcode EXP.

Otwórz najnowszy projekt

Screen_Shot_2022-02-02_at_3.05.56_PM.png

Możesz także otworzyć ostatnio zapisany projekt, wybierając opcję „Otwórz najnowsze”. Po wybraniu otworzy się menu z ostatnio zapisanymi projektami.

Otwórz przykładowy projekt

Screen_Shot_2022-02-02_at_2.51.11_PM.png

Wybierz „Plik” na pasku narzędzi.

Screen_Shot_2022-02-02_at_3.06.58_PM.png

Z menu rozwijanego wybierz opcję „Otwórz przykłady”.

Screen_Shot_2022-02-02_at_3.07.34_PM.png

Wybierz szablon lub przykładowy projekt.

Uwaga: Szablony i projekty przykładowe służą do następujących celów.

  • Szablony konfigurują silniki i czujniki robota na potrzeby projektu.
  • Przykładowe projekty to gotowe projekty, które można pobrać i uruchomić.

Screen_Shot_2022-02-02_at_3.08.06_PM.png

Ten projekt zawiera szablon BaseBot (2-silnikowy układ napędowy).

Screen_Shot_2022-02-02_at_3.08.32_PM.png

Po wybraniu otworzy się szablon lub przykładowy projekt.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: