Konfigurowanie 2-silnikowego układu napędowego w VEXcode EXP

Kiedy zaczynasz programować za pomocą VEXcode EXP, bloki z kategorii Układ napędowy nie pojawią się w Przyborniku, dopóki układ napędowy nie zostanie skonfigurowany.

W każdym projekcie można skonfigurować tylko jeden układ napędowy. 


Dodanie układu napędowego

Devices_Icon__EXP__copy.png

Aby skonfigurować układ napędowy, wybierz ikonę Urządzenia, aby otworzyć okno Urządzenia.

Wybierz_Add_Device.png

Wybierz „Dodaj urządzenie”.

Wybierz_2_Motor_Drive.png

Wybierz „Układ napędowy 2-silnikowy”.

Wybierz_Left_and_Right_Motors.png

Wybierz, do których portów podłączone są lewe i prawe silniki w VEX EXP Brain. Porty, które są już skonfigurowane dla innych urządzeń, będą niedostępne.

Screen_Shot_2022-02-07_at_10.18.01_AM.png

Po skonfigurowaniu układu napędowego wybierz „Gotowe”, aby przesłać urządzenie do konfiguracji lub „Anuluj”, aby wrócić do menu Urządzenia. 

Uwaga: Wybranie „Anuluj” spowoduje cofnięcie wszelkich zmian dokonanych w urządzeniu i nie będzie częścią konfiguracji.


Zmiana numerów portów układu napędowego

Screen_Shot_2022-02-07_at_10.18.40_AM.png

Możesz zmienić numery portów dla lewego i prawego silnika w układzie napędowym, wybierając ikonę wtyczki w prawym górnym rogu ekranu Opcje.

Zmiana_portów.png

Wybierz inny port na ekranie Wybór portu, a numer portu zmieni kolor na zielony.

Następnie wybierz Gotowe, aby przesłać zmianę.


Zmiana rozmiaru kół układu napędowego

Screen_Shot_2022-02-07_at_10.34.39_AM.png

Możesz zmienić rozmiar kół układu napędowego, wybierając menu rozwijane w sekcji „Rozmiar koła”.


Zmiana przełożenia układu napędowego

Screen_Shot_2022-02-07_at_10.35.31_AM.png

Możesz zmienić przełożenie układu napędowego, wprowadzając wartości w polach „Wejście” i „Wyjście”.


Odwracanie układu napędowego

Screen_Shot_2022-02-07_at_10.35.57_AM.png

Ekran Opcje umożliwia również odwrócenie kierunku układu napędowego.


Usuwanie układu napędowego

Screen_Shot_2022-02-07_at_10.36.28_AM.png

Układ napędowy można również usunąć, wybierając opcję „Usuń” u dołu ekranu.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: