Podłączanie urządzeń do inteligentnych portów w EXP Brain

Znajdź 10 inteligentnych portów, które są ponumerowane wzdłuż górnej i dolnej krawędzi robota VEX EXP. Są przeznaczone do wszystkich akcesoriów elektronicznych VEX EXP, w tym inteligentnych silników i czujników.

exp-brain-screen-full.png

Podłącz urządzenie inteligentne

EXP_Brain_Connected_to_Motor.png

  • Podłącz inteligentny silnik do dowolnego inteligentnego portu w Brain za pomocą inteligentnego kabla.
  • Wciśnij mocno każdą stronę kabla Smart Cable do gniazda Smart Motor i Brain, aż usłyszysz kliknięcie zatrzasku zamka.

UWAGA: Smart Cables można odłączyć od dowolnego urządzenia, naciskając zatrzask zwalniający, a następnie delikatnie wyciągając. Pokazane jest podłączanie inteligentnego silnika, ale wszystkie inteligentne urządzenia są podłączane w ten sam sposób.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: