Korzystanie z ekranu urządzeń w EXP Brain

Możesz użyć ekranu urządzeń w VEX EXP Brain, aby wyświetlić dane czujnika podłączonego czujnika. 

exp-brain-screen-devices_select.png

Użyj przycisków lewego i prawego, aby podświetlić opcję menu Urządzenia, a następnie naciśnij przycisk Sprawdź, aby wybrać Urządzenia.

Screen_Shot_2022-01-21_at_3.31.14_PM.png

W menu Urządzenia zobaczysz podłączone urządzenia na swoim robocie.

Użyj przycisków lewego i prawego, aby podświetlić żądany czujnik, a następnie naciśnij przycisk Sprawdź, aby go wybrać.

Screen_Shot_2022-01-21_at_3.33.39_PM.png

Jeśli czujnik zgłasza więcej niż jeden typ danych, możesz użyć przycisku Sprawdź, aby przewijać opcje danych czujnika.

Na tym przykładowym obrazie czujnik optyczny może pokazywać wartość odcienia, jasność lub bliskość.

brain_screen_-_optical_dashboard.png

Kontynuuj naciskanie przycisku Sprawdź, aż zobaczysz żądany widok ekranu urządzeń dla wybranego czujnika.

Ten przykładowy obraz przedstawia ekran urządzeń czujnika optycznego. Ekran urządzeń pokazuje port, do którego podłączony jest czujnik optyczny, a także wartość odcienia, kolor, diodę LED, jasność i dane dotyczące bliskości. 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: