Dostęp do pomocy w projekcie bloków EXP VEXcode

Pomoc wyjaśnia, co robi blok, dzięki czemu możesz dowiedzieć się, czy jest on przydatny w Twoim projekcie.

Wybierz_Help_Icon_Screenshot.png

Wybierz ikonę Pomoc. Znajduje się w prawym górnym rogu interfejsu i zawiera znak zapytania.

Help_Open-Blank_Screenshot.png

Zobaczysz pusty ekran rozciągający się od prawej strony, aż wybierzesz blok, o którym chcesz się dowiedzieć.

Help_Doc_Block_Highlighted.png

Wybierz dowolne bloki, o których chcesz dowiedzieć się więcej.

Help_Doc_Arrow_Highlighted.png

Po zakończeniu ukryj menu Pomoc, naciskając strzałkę w prawo obok ikony Pomoc.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: