Tworzenie nowego projektu bloków w VEXcode EXP

Nowy projekt Blocks otwiera się za każdym razem, gdy uruchamiasz VEXcode EXP. Ale możesz także otworzyć nowy projekt Blocks lub Text po uruchomieniu VEXcode EXP.

Uwaga: podczas rozpoczynania nowego projektu pojawi się monit z prośbą o zapisanie, jeśli bieżący projekt nie został jeszcze zapisany.


Otwórz szablon

Screen_Shot_2022-01-11_at_11.34.00_AM.png

Szablony posiadają specjalną ikonę i służą do tworzenia pustego projektu z predefiniowaną konfiguracją urządzenia.

Open_Examples_Screenshot.png

Otwórz menu Plik i wybierz opcję „Otwórz przykłady”, aby otworzyć projekt szablonu.

Screen_Shot_2022-01-11_at_11.33.45_AM.png

Jeśli używasz standardowej konstrukcji robota, takiej jak Clawbot, możesz użyć szablonu, aby szybko rozpocząć nowy projekt.


Otwórz pusty projekt

Open_A_blank_Project_Screenshot.png

Otwórz menu Plik i wybierz „Nowy projekt Blocks”, aby otworzyć nowy projekt Blocks.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: