Instalowanie baterii kontrolera EXP

Screen_Shot_2022-01-05_at_2.12.44_PM.png

 1. Przygotuj następujące elementy do zainstalowania baterii kontrolera:
  • Kontroler VEX EXP
  • Bateria kontrolera VEX EXP
  • Śrubokręt Phillipsa
 •  

śrubokręt-kontroler.png

 1. Otwórz drzwiczki baterii kontrolera.
  • Za pomocą śrubokręta krzyżakowego poluzuj śrubę i zdejmij pokrywę baterii.

 

Screen_Shot_2022-01-05_at_2.13.30_PM.png

 1. Umieść baterię wewnątrz kontrolera.
  • Trzymaj baterię kontrolera zadrukowaną stroną skierowaną do góry i wyrównaj znaczniki ujemne (-) i dodatnie (+) ze znacznikami wewnątrz kontrolera.
  • Wsuń baterię do kontrolera, trzymając ją poniżej plastikowej wypustki po prawej stronie, w pobliżu znaczników dodatniego i ujemnego.

 

śrubokręt-kontroler.png

 1. Załóż pokrywę baterii kontrolera.
  • Załóż pokrywę baterii i przykręć ją z powrotem na miejsce.

 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: