Poruszanie się po ekranie mózgu EXP

Przyciski w mózgu

Na Brain znajdują się cztery główne przyciski służące do poruszania się po ekranie Brain:

exp-highlighting_check_button.png

Przycisk Sprawdź

Przycisk Sprawdź służy do włączania Brain oraz wybierania różnych opcji na ekranie.

exp-highlight_x_button.png

Przycisk X

Przycisk X służy do wyłączania mózgu. Służy również jako przycisk „powrót”, umożliwiający powrót do poprzednich ekranów.

exp-arrow-brain-buttons.png

Przyciski lewy i prawy

Przyciski lewy i prawy służą do poruszania się pomiędzy różnymi opcjami na ekranie Brain.


Ekran główny

exp-brain-homescreen.png

Kiedy Brain zostanie włączony za pomocą przycisku Sprawdź, pojawi się ekran główny, a zielony wskaźnik zaświeci się na zielono.

exp-brain-homescreen-labels.png

Po lewej stronie znajduje się przykład ekranu Brain po włączeniu, z każdym elementem oznaczonym w celach informacyjnych.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: