Uzyskiwanie dostępu do pomocy w projekcie VEXcode IQ Python

Pomoc wyjaśnia, co robi polecenie, dzięki czemu możesz dowiedzieć się, czy jest przydatne dla twojego projektu.


Uzyskiwanie dostępu do pomocy z przybornika

help_button.png

Wybierz ikonę Pomoc przy dowolnym poleceniu w Przyborniku.

help_docs.png

Zobaczysz powiększony ekran z prawej strony z informacjami o wybranym poleceniu.

help_buttons.png

Wybierz dowolne polecenia, o których chcesz dowiedzieć się więcej.

close_help_docs.png

Po zakończeniu ukryj okno pomocy, wybierając strzałkę w prawo obok ikony pomocy.


Uzyskiwanie dostępu do pomocy z obszaru roboczego

right_click_command.png

Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij i przytrzymaj dowolne polecenie w obszarze roboczym.

context_menu_command_help.png

Pojawi się menu kontekstowe. Wybierz „Pomoc dotycząca poleceń”.

help_docs.png

Zobaczysz powiększony ekran z prawej strony z informacjami o wybranym poleceniu.

close_help_docs.png

Po zakończeniu ukryj okno pomocy, wybierając strzałkę w prawo obok ikony pomocy.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus