Dostęp do pomocy w projekcie VEXcode IQ w języku Python

Pomoc wyjaśnia, co robi polecenie, dzięki czemu możesz dowiedzieć się, czy jest ono pomocne w Twoim projekcie.


Dostęp do pomocy z paska narzędzi

help_button.png

Wybierz ikonę Pomoc przy dowolnym poleceniu w Przyborniku.

help_docs.png

Zobaczysz ekran rozciągający się od prawej strony z informacjami o wybranym poleceniu.

help_buttons.png

Wybierz dowolne polecenia, o których chcesz dowiedzieć się więcej.

zamknij_help_docs.png

Po zakończeniu ukryj okno Pomocy, wybierając strzałkę w prawo obok ikony Pomoc.


Dostęp do pomocy z obszaru roboczego

Right_click_command.png

Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij i przytrzymaj dowolne polecenie w obszarze roboczym.

kontekst_menu_command_help.png

Pojawi się menu kontekstowe. Wybierz „Pomoc poleceń”.

help_docs.png

Zobaczysz ekran rozciągający się od prawej strony z informacjami o wybranym poleceniu.

zamknij_help_docs.png

Po zakończeniu ukryj okno Pomocy, wybierając strzałkę w prawo obok ikony Pomoc.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: