Istnieje kilka sposobów otwarcia projektu w języku Python na urządzeniu z systemem MacOS.


Jak otworzyć projekt w Pythonie w VEXcode IQ (MacOS)

Projekt w języku Python można otworzyć na następujące sposoby.

Otwórz istniejący projekt

Plik_IQ_3.png

Wybierz „Plik” na pasku narzędzi.

Open_IQ.png

Z rozwijanego menu wybierz opcję „Otwórz”.

wybierz_istniejący_projekt.png

Otworzy się menu Plik na Twoim urządzeniu. Wybierz „Pobrane” lub lokalizację, w której zapisałeś plik. Zauważ, że projekty VEXcode IQ Python mają rozszerzenie .iqpython. Wybierz żądany plik projektu .iqpython.

wybierz_open.png

Wybierz opcję Otwórz.

Screen_Shot_2021-10-21_at_2.05.12_PM.png

Twój projekt zostanie otwarty w VEXcode IQ.

Otwórz najnowszy projekt

Open_recent_Python_IQ.png

Możesz także otworzyć ostatnio zapisany projekt, wybierając opcję „Otwórz najnowsze”. Po wybraniu otworzy się menu z ostatnio zapisanymi projektami.

Otwórz przykładowy projekt

IQ_File_3.png

Wybierz „Plik” na pasku narzędzi.

Open_Example_Project_IQ.png

Z menu rozwijanego wybierz opcję „Otwórz przykłady”.

wybierz_python_example_project.png

Wybierz szablon lub przykładowy projekt.

Uwaga: Szablony i projekty przykładowe służą do następujących celów.

  • Szablony konfigurują silniki i czujniki robota na potrzeby projektu.
  • Przykładowe projekty to gotowe projekty, które można pobrać i uruchomić.

Basebot__Drivetrain_2-motor__Example_Project_with_name-noTag.png

Ten projekt zawiera szablon BaseBot (2-silnikowy układ napędowy).

Screen_Shot_2021-10-21_at_1.22.34_PM.png

Po wybraniu otworzy się szablon lub przykładowy projekt.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: