Istnieje kilka sposobów otwierania projektu w Pythonie na urządzeniu MacOS.

Artykuł obejmie:


Jak otworzyć projekt w Pythonie w VEXcode IQ (MacOS)

Projekt Pythona można otworzyć w następujący sposób.

Otwórz istniejący projekt

Plik_IQ_3.png

Wybierz „Plik” na pasku narzędzi.

Open_IQ.png

Wybierz „Otwórz” z menu rozwijanego.

select_existing_project.png

Otworzy się menu plików na urządzeniu. Wybierz „Pobrane” lub lokalizację, w której zapisałeś plik. Zwróć uwagę, że projekty VEXcode IQ Python mają rozszerzenie .iqpython . Wybierz żądany plik projektu .iqpython .

select_open.png

Wybierz otwarte.

Screen_Shot_2021-10-21_at_2.05.12_PM.png

Twój projekt otworzy się w VEXcode IQ.

Otwórz niedawny projekt

Open_recent_Python_IQ.png

Możesz także otworzyć projekt, który został ostatnio zapisany, wybierając opcję „Otwórz ostatnie”. Po wybraniu otworzy się menu z ostatnio zapisanymi projektami.

Otwórz przykładowy projekt

IQ_File_3.png

Wybierz „Plik” na pasku narzędzi.

Open_Example_Project_IQ.png

Wybierz „Otwórz przykłady” z menu rozwijanego.

select_python_example_project.png

Wybierz szablon lub przykładowy projekt.

Uwaga: Szablony i projekty przykładowe są używane do następujących celów.

  • Szablony konfigurują silniki i czujniki robota do projektu.
  • Przykładowe projekty to gotowe projekty, które można pobrać i uruchomić.

Basebot__Napęd_2-silnik__Przykład_projekt_z_nazwa-noTag.png

Ten projekt zawiera szablon BaseBot (napęd 2-silnikowy).

Screen_Shot_2021-10-21_at_1.22.34_PM.png

Po wybraniu otworzy się szablon lub przykładowy projekt.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus