Kalibracja kontrolera - IQ (2. gen.)

Używasz VEX IQ (1. generacji)? Zobacz ten artykuł.

Krok 1: Sparuj kontroler i mózg.

Krok 2: Wybierz Ustawienia na ekranie głównym.

settings.calibrate.2gen.png

Sprawdź, czy kontroler jest podłączony, zauważając ikonę połączenia na górze ekranu.
Po podświetleniu opcji Ustawienia naciśnij przycisk Sprawdź, aby dokonać wyboru.

Krok 3: Następnie wybierz Kalibruj.

wybierz_kalibracja.png

Naciśnij przycisk X, aby wrócić do ekranu Ustawienia.

Naciskaj lewy lub prawy przycisk, aż zobaczysz opcję Kalibruj, a następnie wybierz ją, naciskając przycisk Sprawdź.

Krok 4: Poruszaj joystickami.

move_joysticks_in_clock_cirlcel.png

Poruszaj obydwoma joystickami po pełnym okręgu, jak pokazano na ekranie.

Krok 5: Zapisz kalibrację.

you_will_see_the_green_checkmarks_and_E_up_button_will_blink_copy.png

Po przesunięciu joysticków na ekranie pojawią się dwa zielone znaczniki, a przycisk E-Up będzie migał. Naciśnij przycisk E-Up, aby zapisać kalibrację.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: