Nawigacja po menu — IQ Brain (2. generacji)

Używasz VEX IQ (1. generacji)? Zobacz ten artykuł.

Przyciski w mózgu

Na Brain znajdują się cztery główne przyciski służące do poruszania się po ekranie Brain:

Screen_Shot_2021-09-16_at_4.26.34_PM.png

Przycisk Sprawdź

Przycisk Sprawdź służy do włączania Brain oraz wybierania różnych opcji na ekranie.

Screen_Shot_2021-09-16_at_4.30.40_PM.png

Przycisk X

Przycisk X służy do wyłączania mózgu. Służy również jako przycisk „powrót”, umożliwiający powrót do poprzednich ekranów.

Screen_Shot_2021-09-16_at_4.32.32_PM.png

Przyciski lewy i prawy

Przyciski lewy i prawy służą do poruszania się pomiędzy różnymi opcjami na ekranie Brain.


Ekran główny

home_screen_on_brain._brain_on.png

Kiedy Brain zostanie włączony za pomocą przycisku Sprawdź, pojawi się ekran główny, a zielony wskaźnik zaświeci się na zielono.

Screen_Shot_2021-09-16_at_5.39.47_PM.png

Po lewej stronie znajduje się przykład ekranu Brain po włączeniu, z każdym elementem oznaczonym w celach informacyjnych.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: