Konwersja projektów VEXcode IQ pomiędzy 1. i 2. generacją

Konwertujesz projekt VEXcode IQ (1. generacji) do użycia w mózgu IQ (2. generacji)?

Zobacz ten artykuł.

Konwertujesz projekt VEXcode IQ (2. generacji) do użycia w mózgu IQ (1. generacji)?

Zobacz ten artykuł.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: