Rozwiązywanie problemów z łączeniem się z internetowym VEXcode 123

Jeśli masz problemy z połączeniem się z robotem 123 za pomocą internetowego VEXcode 123 (code123.vex.com), istnieje kilka kroków, które możesz podjąć, aby rozwiązać problem.


VEXcode 123 nie może znaleźć mojego robota 123

Screen_Shot_2021-07-07_at_12.20.11_PM.png

Problem:

Podczas próby połączenia z internetowym VEXcode 123 nie znaleziono robotów 123.

Upewnij się, że 123 Robot jest włączony i znajduje się w zasięgu Twojego urządzenia. Włącz robota 123, przesuwając koła po powierzchni, aby „obudzić” robota 123.

Robot 123 musi znajdować się w zasięgu Bluetooth (w promieniu około 30 stóp) urządzenia, z którym próbujesz się połączyć.

Upewnij się, że 123 Robot jest naładowany. Lampka wskaźnika będzie pulsować na czerwono, wskazując, że 123 ma niski poziom naładowania baterii.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sprawdzania poziomu naładowania baterii robota 123 za pomocą wskaźnika, zobacz ten artykuł z bazy wiedzy.

Upewnij się, że robot 123 nie jest aktualnie w trybie aktualizacji. Robot 123 będzie migać kolorami i odtwarzać dźwięki podczas aktualizacji. Obejrzyj poniższą animację, aby zobaczyć migające kolory i usłyszeć dźwięki.

Uwaga: długość aktualizacji animacji została skrócona. Rzeczywista aktualizacja oprogramowania układowego może potrwać do 2 minut.

bluetooth_connection.png

Upewnij się, że Bluetooth jest włączony, a VEXcode 123 ma uprawnienia do korzystania z Bluetooth na Twoim urządzeniu.

Te artykuły z bazy wiedzy zawierają wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z połączeniem bezprzewodowym przez Bluetooth z urządzeniem.


Poziom naładowania akumulatora robota 123 jest zbyt niski, aby zaktualizować robota 123

Screen_Shot_2021-07-07_at_12.32.43_PM.png

Problem:

Robot 123 nie może się połączyć, ponieważ oprogramowanie układowe jest nieaktualne i wymaga aktualizacji. Jednak poziom naładowania akumulatora robota 123 jest zbyt niski, aby to zrobić.

Możliwe rozwiązanie:

using_robot_plugged_in.png

Naładuj robota 123. Następnie spróbuj podłączyć robota 123 do VEXcode 123.


Utracono połączenie z robotem 123

Screen_Shot_2021-07-12_at_3.42.51_PM.png

Problem:

Twój robot 123 utracił połączenie z internetowym VEXcode 123. Utrata połączenia może być spowodowana tym, że Robot 123 znajduje się poza zasięgiem lub gdy Robot 123 umiera.

Możliwe kroki rozwiązania:

komunikacja-z-123-laptop.png

Jeśli robot 123 jest poza zasięgiem, przywróć go z powrotem w zasięg urządzenia.

Te artykuły z bazy wiedzy zawierają wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z połączeniem bezprzewodowym przez Bluetooth z urządzeniem.

using_robot_plugged_in.png

Jeśli Twój robot 123 nie działa, naładuj baterię. Następnie włącz robota 123, aby ponownie się połączyć.

Jeśli robot jest naładowany i znajduje się w zasięgu, włącz i włącz robota 123. (Wyłącz robota i włącz ponownie.) Aby wyłączyć robota 123, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Start” przez 3 sekundy. Następnie obudź robota, przesuwając koła po powierzchni. Kontrolka zacznie pulsować i usłyszysz dźwięk uruchamiania, wskazujący, że 123 Robot jest włączony i gotowy do kodowania.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus