Przykładowe projekty są świetnym źródłem informacji, jeśli dopiero zaczynasz pracę z VRC Virtual Skills. Pozwalają obserwować, jak używane są różne polecenia Pythona w VRC Virtual Skills.


Korzystanie z przykładowych projektów w Pythonie

open_file_menu.png

Aby otworzyć przykładowy projekt, wybierz menu Plik.

projekt_tekstu_otwartego.png

Wybierz „Nowy projekt tekstowy umiejętności wirtualnych”

open_examples.png

Wybierz „Otwarte przykłady”.

przykładowe_menu_projektu.png

Zostaną wyświetlone ikony wielu różnych przykładowych projektów. Każda ikona reprezentuje inny projekt i jest pokolorowana zgodnie z kategoriami poleceń.

filter_menu.png

Pasek Filtra może służyć do szybkiego znalezienia konkretnego typu przykładu.

pick_up_and_score.png

Aby otworzyć dowolny przykład, wybierz jeden z menu.

pełny_przykład_tekst.png

Polecenia Pythona dla przykładowego projektu zostaną umieszczone w obszarze roboczym. Te polecenia i ich parametry można zmienić lub usunąć. W celu zmodyfikowania przykładowego projektu można dodać dodatkowe polecenia Pythona.


Rozpoczynanie przykładowego projektu w oknie umiejętności wirtualnych

virt_skills_icon.png

Wybierz ikonę Virtual Skills na pasku narzędzi, aby uruchomić okno Virtual Skills.

start_button_top_menu_copy.png

Wybierz „Start” na pasku narzędzi.

Uwaga: wybranie „Rozpocznij” z paska narzędzi uruchomi okno umiejętności wirtualnych, jeśli nie zostało jeszcze otwarte.

start.png

Lub wybierz ikonę „Start” po lewej stronie okna umiejętności wirtualnych.

zapisz_przykład_projekt.png

Pamiętaj, aby zapisać na swoim urządzeniu , jeśli chcesz ponownie załadować projekt.


Opisy w przykładowych projektach w Pythonie

opis_projektu.png

W każdym przykładowym projekcie Pythona opis zawiera krótkie podsumowanie tego, co robi projekt.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: