Pomoc wyjaśnia, co robi polecenie, dzięki czemu możesz dowiedzieć się, czy jest przydatne dla twojego projektu.


Uzyskiwanie dostępu do pomocy z przybornika

help_button.png

Wybierz ikonę Pomoc przy dowolnym poleceniu w Przyborniku.

tool_box_and_help.png

Zobaczysz powiększony ekran z prawej strony z informacjami o wybranym poleceniu.

multiple_help_icons.png

Wybierz dowolne polecenia, o których chcesz dowiedzieć się więcej.

hide_help.png

Po zakończeniu ukryj okno pomocy, wybierając strzałkę w prawo obok ikony pomocy.


Uzyskiwanie dostępu do pomocy z obszaru roboczego

code_snippet.png

Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij i przytrzymaj dowolne polecenie w obszarze roboczym.

right_click_file_menu.png

Pojawi się menu kontekstowe. Wybierz „Pomoc dotycząca poleceń”.

right_click_help.png

Zobaczysz powiększony ekran z prawej strony z informacjami o wybranym poleceniu.

hide_right_click_help.png

Po zakończeniu ukryj okno pomocy, wybierając strzałkę w prawo obok ikony pomocy.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: