Nowy projekt bloków otwiera się po uruchomieniu VEXcode V5, ale możesz z łatwością utworzyć nowy projekt VRC Virtual Skills raz w Pythonie VEXcode V5 jest otwarty.


Tworzenie nowego projektu w Pythonie

top_bar.png

Uruchom VEXcode V5 z codev5.vex.com. Ustawienie domyślne to format bloków.

plik_menu.png

Aby utworzyć projekt w języku Python, otwórz menu Plik i wybierz „Nowy projekt tekstowy umiejętności wirtualnych”.

text_mode.png

Platforma VEXcode V5 przekształci się w tryb Python.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: