Korzystanie z przeglądarki kodu w VEXcode V5 jest łatwe i pomocne.


Jak otworzyć przeglądarkę kodu

top_bar.png

Aby uruchomić VEXcode V5, przejdź do codev5.vex. pl.Platforma domyślnie korzysta z interfejsu bloków.

viewer_icon.png

Wybierz ikonę Przeglądarka kodu, aby otworzyć okno Przeglądarki kodu.

viewer_callout.png

W oknie przeglądarki kodu wyświetlana jest wersja projektu Blocks w języku Python.

hide_viewer.png

Po zakończeniu ukryj okno przeglądarki kodu, wybierając strzałkę w prawo obok ikony pomocy.


Jak dodawane są polecenia tekstowe po dodaniu bloków

drag_in_blocks.png

Dodaj blok napędowy do projektu.

project_and_viewer_icon.png

Wybierz ikonę Przeglądarka kodu, aby otworzyć okno Przeglądarki kodu.

block_and_viewer.png

Zwróć uwagę, że polecenie print zostanie również dodane do okna przeglądarki poleceń.


Jak usuwane są polecenia tekstowe po usunięciu bloków

usuń_blok.png

Usuń blok [Print] z projektu VRC Virtual Skills.

Uwaga: , aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania bloku, zobacz Usuń blok artykuł z bazy wiedzy.

usunięta_komenda.png

Zwróć uwagę, że polecenie print zostanie również usunięte z okna przeglądarki poleceń.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: