Edytowalne podglądy laboratorium V5 Workcell STEM

Edytowalne podglądy laboratorium STEM

Dostępny jest podgląd każdego laboratorium Workcell STEM, który zawiera opis laboratorium, podstawowe pytania, zrozumienie, cele, słownictwo, potrzebne materiały i standardy edukacyjne.

v5-icon_grades.svg

Wersję podglądu Dokumentów Google można kopiować i edytować.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: