Łatwo jest otrzymać i załadować projekt VEXcode V5 do użytku z VRC Virtual Skills, który został Ci udostępniony przez e-mail.

Poniższy artykuł obejmie:


Jak odebrać i załadować plik projektu za pomocą poczty e-mail?

Plików projektu VEXcode V5 do użytku z VRC Virtual Skills nie można otworzyć bezpośrednio, klikając plik. Muszą być otwarte w aplikacji internetowej VEXcode V5. Wykonaj poniższe czynności, aby załadować projekt, który został Ci udostępniony przez e-mail.

open_email_and_download_project.png

Otwórz e-mail i pobierz plik projektu na swoje urządzenie.

Load_from_your_device.png

Uruchom aplikację internetową VEXcode V5 i wybierz „Wczytaj z urządzenia” w menu plików.

Więcej informacji na temat dostępu do aplikacji internetowej VEXcode V5znajdziesz w tym artykule.

select_project_in_your_download_folder.png

Wybierz plik projektu w folderze pobierania, aby otworzyć go w obszarze roboczym.

Uwaga: Projekty VEXcode V5 do użytku z VRC Virtual Skills są łatwo identyfikowane przez .v5blocksskills rozszerzenie pliku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ładowania projektu, zapoznaj się z artykułem w Bazie wiedzy o ładowaniu i zapisywaniu na swoim urządzeniu.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: