Po utworzeniu projektu VEXcode V5 do użytku z VRC Virtual Skills można go łatwo udostępnić za pośrednictwem poczty e-mail.

Poniższy artykuł obejmie:


Jak udostępnić projekt za pomocą poczty e-mail

Udostępnianie pliku projektu VEXcode V5 do użytku z VRC Virtual Skills jest łatwe. Najpierw musisz zapisać swój projekt. Po zapisaniu plik projektu można udostępnić za pośrednictwem poczty e-mail, wykonując poniższe czynności.

Uwaga: wszystkie pliki projektu VEXcode V5 do użytku z umiejętnościami wirtualnymi VRC są zapisywane z .v5blocksskills rozszerzenie pliku.

sure_project_is_saved_to_your_device.png

Upewnij się, że projekt został zapisany na Twoim urządzeniu.

Więcej informacji na temat zapisywania projektuznajdziesz w artykule Wczytywanie i zapisywanie projektów na swoim urządzeniu.

attache_your_.v5blocksskills_project.png

Otwórz e-mail, aby rozpocząć nową wiadomość.

Dołącz swój .v5blocksskills plik projektu na e-mail.

add_recipient_email_and_send.png

Dodaj adres e-mail odbiorcy, tytuł tematu i wiadomość. Następnie wyślij wiadomość e-mail ze swoim .v5blocksskills załączony plik projektu.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: