Zasoby laboratorium STEM

Ten obszar zawiera specyficzne zasoby STEM Lab, które nauczyciele mogą wykorzystać w swoich klasach, z możliwościami samodzielnej edycji, aby dostosować środowisko lekcyjne, które jest dostępne w Internecie i przyjazne dla druku.

icon_letter__1_.png

List Home podsumowujący naukę, kluczowe terminy i aplikację STEM Lab.

icon_checklist__1_.png

Lista kontrolna do śledzenia podczas nauczania lub samodzielnego śledzenia postępów.

Edytowalny list z laboratorium STEM — strona główna & Lista kontrolna Dokumentów Google

Wersję strony głównej listu i listy kontrolnej w Dokumentach Google można kopiować i edytować.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: