Otwarcie przykładowego projektu w VEXcode IQ do użytku z VIQC Virtual Skills jest proste.

open_examples.png

Otwórz listę przykładowych projektów, wybierając „Otwórz przykłady” z menu Plik.

VIQC-lekcja-03.png

Wybierz ikonę przykładowego projektu, który chcesz otworzyć.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: