Otwarcie przykładowego projektu w VEXcode V5 do użytku z VRC Virtual Skills jest proste.

Screen_Shot_2021-05-10_at_4.47.25_PM.png

Otwórz listę przykładowych projektów, wybierając „Otwórz przykłady” z menu Plik.

VRC_Score_Preoloaded_Rings_Icon___Names.png

Wybierz ikonę przykładowego projektu, który chcesz otworzyć.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: