Łatwo jest otrzymać i załadować projekt VEXcode IQ, który został Ci udostępniony przez e-mail.

Poniższy artykuł obejmie:

  • Jak odebrać i załadować plik projektu za pomocą poczty e-mail?

Jak odebrać i załadować plik projektu za pomocą poczty e-mail?

Plików projektów VEXcode IQ Virtual Skills nie można otworzyć bezpośrednio, klikając plik. Muszą być otwarte w aplikacji internetowej VEXcode IQ. Wykonaj poniższe czynności, aby załadować projekt, który został Ci udostępniony przez e-mail.

Otwórz_email_and_dowload_file.png

Otwórz e-mail i pobierz plik projektu na swoje urządzenie.

load_from_your_device.png

Uruchom internetowy VEXcode IQ na codeiq.vex.com, , a następnie wybierz w pliku „Załaduj ze swojego urządzenia” menu.

umiejętności_projekt.png

Wybierz plik projektu w folderze pobierania, aby otworzyć go w obszarze roboczym.

Uwaga: projekty VEXcode IQ do użytku z VIQC Virtual Skills są łatwo identyfikowane przez .iqblocksskills rozszerzenie pliku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ładowania projektu, zapoznaj się z artykułem Wczytywanie i zapisywanie bazy wiedzy na swoim urządzeniu.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus