Długie naciśnięcie w VEXcode 123 prowadzi do wielu opcji.

Poniższy artykuł obejmie:


Menu kontekstowe w przestrzeni roboczej

Długie naciśnięcie w obszarze roboczym w VEXcode 123 prowadzi do następujących opcji:

Cofnij: cofa ostatnie działanie.

Na przykład w poniższym projekcie usunięto blok [Turn for]. Wybranie „Cofnij” odwraca tę akcję.

Ponów: odwróci „Cofnij”.

W ostatnim przykładzie blok [Turn for] został usunięty, a „Cofnij” cofnęło tę akcję. Wybranie „Ponów” odwróci „Cofnij”, tak że blok [Turn for] zostanie usunięty.

Oczyść bloki: porządkuje bloki tak, że wszystkie znajdują się w linii pionowej.

Dodaj notatkę: notatki można dodawać do obszaru roboczego.

Usuń bloki: wszystkie bloki w obszarze roboczym można usunąć jednocześnie.


Menu kontekstowe bloków

Długie naciśnięcie bloku w VEXcode 123 prowadzi do następujących opcji:

Powiel bloki: to działanie spowoduje utworzenie dokładnej kopii wybranych bloków.

siódmy.jpg

Usuń bloki: można usunąć pojedyncze bloki lub grupy bloków.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus