Nieoczekujące bloki

Nieoczekujące bloki powodują, że stos jest kontynuowany, nawet jeśli zachowanie bloku nie jest jeszcze zakończone.

Blok [Drive] jest dobrym przykładem bloku nieoczekującego. W poniższym przykładzie robot 123 nie porusza się, ponieważ rozpoczyna się blok [Drive] , ale następnie blok [Zatrzymaj jazdę] zatrzymuje go, zanim silniki będą mogły się ruszyć.

Screen_Shot_2021-02-05_at_11.44.28_AM.png

Bloki nieoczekujące są przydatne, gdy chcesz wykonywać wiele zachowań jednocześnie.


Bloki oczekujące

Oczekujące bloki zatrzymują resztę stosu, dopóki zachowanie tego bloku nie zostanie zakończone.

Większość bloków czekających znajduje się wśród bloków Drivetrain.

Jeśli robot 123 musi jechać po jednym kroku, możesz użyć bloków czekania, aby robot 123 wykonał każde zachowanie indywidualnie.

Screen_Shot_2021-02-05_at_11.45.17_AM.png

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus