Print Console pozwala użytkownikowi wyświetlać komunikaty, raportować wartości czujników lub prezentować dane z projektów VEXcode 123. Konsola drukowania umożliwia również użytkownikom zapisywanie wyników drukowania w postaci pliku tekstowego.

Konsola drukowania może być również używana do wyświetlania informacji o procesie, zapewniając wizualne wskazówki, które umożliwiają użytkownikowi zobaczenie, co dzieje się w projekcie VEXcode 123 w określonym momencie, tworząc w ten sposób wizualne połączenie między projektem a działaniami 123 Robot.

Poniższy artykuł obejmie:


Jak otworzyć konsolę drukowania

Monitor_console_button.png

Print Console znajduje się na wyświetlaczu monitora 123. Aby otworzyć Print Console, wybierz ikonę Monitor Display obok Help.

Print_console.png

Po wybraniu otworzy się ekran monitora. Konsola drukowania znajduje się na dole.


Jak korzystać z Print Console w projekcie

Bloki wyglądu, które uruchamiają konsolę drukowania

Looks_blocks.png

Wyspecjalizowane bloki z kategorii „Wygląd” są używane w projekcie VEXcode 123 w celu uruchomienia Print Console. Bloki te drukują słowa, liczby, wartości raportowane ze zmiennych, obliczenia operatora lub wartości raportowane z czujnika.

Funkcja pomocy w VEXcode 123 dostarcza dodatkowych informacji na temat tych i innych bloków programowania. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do funkcji Pomocy.

Użyj Look Blocks z Print Console w projekcie

drive_forward.png

Użyj bloków Look w projekcie, aby wydrukować komunikat lub wyświetlić dane w programie Print Console. Aby użyć bloków drukowania, wybierz żądany blok Look i dodaj go do projektu.

Start.png

Uruchom projekt, wybierając „Start” na pasku narzędzi VEXcode 123.

raz_start.png

Po wybraniu opcji „Start” projekt zostanie uruchomiony, a tekst „Drukuj” lub zaprogramowane wartości pojawią się w programie Print Console, zgodnie z zaleceniami projektu VEXcode 123.


Wyczyść wiersze w konsoli drukowania

clearconsole.png

Istnieją dwa sposoby usunięcia wszystkich informacji z programu Print Console. Pierwszym sposobem całkowitego wyczyszczenia całego tekstu jest wybranie przycisku „Wyczyść” w prawym dolnym rogu programu Print Console.

do widzenia.png

Innym sposobem wyczyszczenia programu Print Console jest użycie bloku [Wyczyść wszystkie wiersze]. Dodaj blok [Wyczyść wszystkie wiersze] do projektu, aby usunąć wszystkie wiersze w programie Print Console. W tym projekcie „Hello” zostanie wydrukowane w Print Console. Po 5 sekundach wszystkie rzędy zostaną wyczyszczone. Następnie w Print Console zostanie wydrukowane „Do widzenia”.


Zapisz z Konsoli drukowania

saveconsole.png

Zapisywanie informacji z Print Console na urządzeniu jest łatwe. Wybierz opcję „Zapisz” w prawym dolnym rogu programu Print Console, aby zapisać cały tekst jako plik .txt.

logs.png

Po wybraniu przycisku „Zapisz” plik zostanie automatycznie zapisany w folderze Pobrane na urządzeniu jako plik .txt.

Uwaga: plik nie zapisuje wydrukowanych kolorów.


Przykładowe projekty z wykorzystaniem Print Console

Raportuj wartości zmiennych i dane w projekcie

Print Console może służyć do raportowania wartości zmiennych w odrębnych momentach projektu. Użyj Print Console, aby wydrukować wartość „myVariable” lub pokazać, ile razy projekt przechodzi przez pętlę.

Raportuj wartości wykrywania i dane w projekcie

przykład_konsola.png

Dane przechwycone przez Print Console pozwalają użytkownikowi zobaczyć cenne informacje o procesach projektowych, w tym lokalizację robota 123 i informacje z czujnika. Gdy blok [Print] zostanie wyzwolony, można go zaprogramować tak, aby wyświetlał informacje przechwycone w danym momencie.

W następnym projekcie Print Console wyświetla informacje zgłaszane przez czujniki 123 Robot zgodnie z zaleceniami bloków Look i Sensing w projekcie. Informacje te obejmują zmiany kierunku jazdy w stopniach w dyskretnych momentach, podczas gdy projekt jest uruchomiony, a 123 Robot skręca w prawo.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus