Monitorowanie wartości zmiennych i wykrywanych w VEXcode 123

Monitorowanie zmiennych i czujników dostępne w konsoli monitora VEXcode 123 zapewnia ważne wskazówki wizualne, które pozwalają użytkownikowi zobaczyć, co dzieje się w projekcie VEXcode 123 w czasie rzeczywistym. Konsola monitora pozwala użytkownikom na wizualne połączenie projektu z działaniami Robota 123. Monitorowanie wartości czujników i zmiennych w Konsoli Monitora umożliwia użytkownikowi przeglądanie raportów w czasie rzeczywistym o określonej wartości (lub wielu wartościach) w projekcie.


Jak korzystać z konsoli monitora

Monitor_icon.png

Aby otworzyć okno monitora i wyświetlić Konsolę monitora, wybierz ikonę Monitor obok Pomocy.

Monitor_okno.png

Konsola monitora raportuje wartości czujników i zmiennych.

Zaznaczenie.png

Bloki z kategorii Wykrywanie w Przyborniku można dodawać i usuwać z Konsoli monitora, zaznaczając i usuwając zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.

mojaZmienna.png

Zmienne można dodawać i usuwać z Konsoli monitora, zaznaczając i odznaczając odpowiednie pole. VEXcode123 domyślnie zawiera zmienną „myVariable” w Przyborniku. Aby uzyskać informacje na temat dodawania nowej zmiennej i nazewnictwa zmiennych w VEXcode 123, zapoznaj się z tym artykułem z bazy wiedzy tutaj.

Make_a_list.png

Listy można również dodawać do Konsoli Monitora. Przed dodaniem do Konsoli Monitora należy utworzyć listy i listy 2D. Można to zrobić, wybierając „Utwórz listę” lub „Utwórz listę 2D” z Przybornika.

Dodaj_listę_przycisku.png

Aby dodać istniejącą listę lub listę 2D, wybierz przycisk „Dodaj listy”.

Checkbox_list.png

Istniejące listy można dodawać i usuwać z Konsoli monitora, zaznaczając odpowiednie pole wyboru.

List_in_console.png

Wybrana lista pojawi się wtedy w Konsoli Monitora.

Odznacz_listę.png

Aby usunąć listę z Konsoli monitora, ponownie wybierz przycisk „Dodaj listy” i odznacz listę, którą chcesz usunąć.


Monitorowanie wartości czujnika

Wykrywa_niebieski.png

Monitorowanie wartości czujnika w Konsoli monitora umożliwia użytkownikowi przeglądanie danych czujnika w czasie rzeczywistym.

W poniższym przykładzie blok <Detects color> jest monitorowany w Konsoli monitora. Projekt nakazuje robotowi 123 jazdę, dopóki nie wykryje obiektu. Po wykryciu obiektu, jeśli jest on niebieski, robot 123 skręci w prawo. Jeśli 123 Robot nie wykryje koloru niebieskiego, skręci w lewo. Obserwuj, jak wartość bloku <Detects color> w Konsoli monitora zmienia się z false na true, gdy robot 123 wykryje kolor niebieski.

Timer_value.png

Konsola monitora może być również użyta do pomocy użytkownikowi w wizualizacji przepływu projektu, pokazując bloki, które mogą nie być jawnie raportowane, takie jak wartość licznika w sekundach.

W poniższym przykładzie blok (wartość czasomierza) jest raportowany w konsoli monitora. Robot 123 będzie jechał do przodu przez 1 krok, a następnie poczeka, aż blok (wartość timera) zgłosi z powrotem wartość większą niż 5 sekund. Robot 123 skręci w prawo o 90 stopni. Bez konsoli monitora użytkownik nie byłby w stanie zwizualizować dokładnego momentu, w którym robot 123 skręca w prawo o 90 stopni.


Monitorowanie wartości zmiennych

Times_repeated.png

Konsola monitora może być również używana do monitorowania wartości zmiennych. Konsola monitora może dostarczać w czasie rzeczywistym raporty o określonej zmiennej w projekcie.

W poniższym przykładzie zmienna „powtórz” służy do monitorowania, ile razy robot 123 powtarza określone zachowanie. Monitorowanie zmiennych w Konsoli monitora może pomóc w dostarczaniu informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, aby zrozumieć przepływ projektu.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus