Dodawanie notatki do projektu

add_note.PNG

Naciśnij i przytrzymaj dowolne miejsce w obszarze roboczym i wybierz opcję „Dodaj notatkę”.

type_into_note.PNG

Następnie wpisz do notatki dowolny tekst, liczby lub symbole.

  • Naciśnij „Powrót”, aby napisać notatkę wielowierszową.
  • Wybierz dowolne miejsce w obszarze roboczym, gdy notatka jest gotowa.

Zwijanie notatek

Top_strzałka.png

Możesz zwinąć notatkę, wybierając strzałkę w dół na górnym marginesie.

zwiń_notatka.PNG

To spowoduje zwinięcie notatki.


Przenoszenie notatek

margin_of_note.png

Notatkę można przenieść, wybierając górny margines i przeciągając ją.


Usuwanie notatek

Usuń_notatkę.png

Możesz usunąć dowolną notatkę, wybierając „X” znajdujący się w prawym górnym rogu notatki.

Usuń_menu.png

Możesz również usunąć notatkę, przytrzymując ją i wybierając opcję „Usuń”.


Powielanie notatek

Duplikat_menu.png

Notatkę można zduplikować, przytrzymując ją i wybierając opcję „Powiel”.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus