Podłączanie czujnika wizyjnego V5 do urządzenia mobilnego

1a.png

Aby podłączyć czujnik wizyjny V5 do urządzenia mobilnego, najpierw sprawdź, czy Wifi w V5 Brain jest włączone. Wybierz ikonę „Urządzenia” na ekranie Mózgu.

1b.png

Sprawdź, czy do mózgu jest podłączony czujnik wizyjny. W tym przykładzie czujnik wizyjny jest podłączony do portu 20 w mózgu.

2a.png

Sprawdź, czy Wifi w czujniku wizyjnym jest włączone. Przejdź do ekranu głównego i wybierz ikonę „Ustawienia”.

2b.png

Zobacz „Czujnik wizyjny Wi-Fi”. Jeśli ustawienie to „Wyłącz”, naciśnij słowo „Wyłącz” na ekranie Mózgu, aby je włączyć.

2c.png

Upewnij się, że „Wifi czujnika wizyjnego” pokazuje teraz, że Wifi jest „Włączone”.

Telefon_1_blackout.png

Przejdź do strony ustawień Wifi na swoim urządzeniu mobilnym i upewnij się, że widzisz opcję Vision Sensor. Nazwa czujnika wizyjnego będzie się różnić, ale powinna zaczynać się od „VISION_”.

Telefon_2_blackout.png

Wybierz nazwę czujnika wizyjnego i sprawdź, czy czujnik wizyjny jest połączony z Wifi urządzenia mobilnego.

Zrzut ekranu_20210201-142626.png

Na urządzeniu mobilnym otwórz przeglądarkę internetową i wpisz 192.168.1.1.

Zrzut ekranu_20210201-151952.png

Dane z kamery z czujnika wizyjnego będą teraz widoczne na urządzeniu mobilnym.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: