Rozpoczęcie projektu z VEXcode 123 można wykonać w zaledwie trzech krokach.

Saved_icon.jpeg

Najpierw zapisz projekt.

Uwaga: w przypadku korzystania z internetowej wersji VEXcode 123 wskaźnik „Zapisano” nie będzie wyświetlany na pasku narzędzi . Zobacz artykuł Ładowanie i zapisywanie projektów VEXcode 123 w przeglądarce Chrome , aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania internetowego VEXcode 123 projekty.

Połączony.jpeg

Następnie podłącz urządzenie do robota 123 i sprawdź, czy ikona robota na pasku narzędzi jest zielona.

Start.jpeg

Na koniec wybierz „ROZPOCZNIJ”, aby rozpocząć uruchamianie projektu.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus