Wszystkie inteligentne urządzenia VEX IQ (mózg robota, kontroler, inteligentny silnik i czujniki) zawierają własne wewnętrzne procesory i uruchamiają specjalne oprogramowanie. To oprogramowanie pozwala na zaawansowane funkcje programowania. Najlepszym sposobem na zapewnienie prawidłowego działania systemu VEX IQ jest aktualizowanie oprogramowania Robota. Odwiedź tę stronę , aby uzyskać więcej informacji!

VEXos-Header.png

VEXos wersja 2.1.5 (aktualna)

Wydany w lutym 2020 r.

 • Naprawiono błąd dotyczący inteligentnego radia, które nie łączyło się z niektórymi urządzeniami
 • Naprawa błędu krytycznego 4 podczas uruchamiania programu użytkownika

228-2540_robotbraincmyk.jpg

Starsze oprogramowanie sprzętowe

VEXos Wersja 2.1.4

Wydany w grudniu 2019 r.

 • Zwiększona niezawodność pobierania dla urządzeń Bluetooth
 • Inne drobne poprawki błędów

VEXos wersja 2.1.3

Wydany w marcu 2019 r.

 • Drobne wydanie mające na celu rozwiązanie problemu, w którym urządzenia nie były wykrywane przez mózg podczas rozruchu

VEXos w wersji 2.1.2

Wydany w październiku 2018 r.

 • Drobne wydanie naprawiające błąd, w którym urządzenia z portem 12 nie są wykrywane przez mózg

VEXos w wersji 2.1.1

Wydany w październiku 2018 r.

 • Dodano wsparcie dla VEX Vision Sensor
 • Dodano drugi port szeregowy, aby kod użytkownika mógł komunikować się bezpośrednio z komputerem hosta przez port szeregowy
 • Naprawiono problem z USB w systemie macOS Mojave
 • Różne poprawki błędów

VEXos w wersji 2.0.2

Wydany w czerwcu 2017 r.

 • Zaktualizowano wszystkie programy ładujące czujniki, aby zapobiec przypadkowym awariom czujników
 • Poprawki błędów Smart Radio

VEXos w wersji 2.0.1

Wydany w lipcu 2016 r.

 • Nowy folder „Demos” zawierający programy Autopilot i nowe czujniki
 • Driver Control nie używa już opcjonalnych urządzeń Gyro, Distance, Color lub Touch LED do celów demonstracyjnych
  ⁃ Driver Control nadal obsługuje inteligentne silniki i przełączniki zderzaków, jak poprzednio
 • Demonstracyjne funkcje czujników, które wcześniej znajdowały się w domyślnym sterowniku Driver Control, zostały przeniesione do „Demonstracyjne > czujników"
 • Poprawa zdolności inteligentnego silnika do określania, kiedy zadanie przenoszenia zostało zakończone
 • Poprawiono błąd związany z poleceniem inteligentnego resetowania pozycji silnika;
 • Wprowadzono różne ulepszenia Smart Radio
 • Poprawiona stabilność oprogramowania układowego urządzenia (urządzenia nie będą już tracić oprogramowania)
 • Robot Brains można teraz nadać nazwę:
  ⁃ Nazwa pojawia się na ekranie rozruchowym
  ⁃ Nazwę można również wyświetlić przytrzymując przycisk Sprawdź przez 3 sekundy
  ⁃ Nazwy są ustawiane za pomocą narzędzia VEXos Utility
 • Programy mogą uruchamiać się automatycznie po uruchomieniu Robot Brain przy użyciu opcji „Ustawienia > Rozpocznij o:”
 • Ulepszone zabezpieczenia Smart Radio dzięki funkcji „Ustawienia > Bluetooth wyłączony lub włączony”. Włącz Bluetooth tylko wtedy, gdy łączysz się z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth
  ⁃ To ustawienie pojawi się tylko po włożeniu Smart Radio
 • Dostępne są teraz kody QR, które pomagają w parowaniu Robot Brain z urządzeniami Bluetooth
 • Robot Brains można zresetować do oryginalnej konfiguracji za pomocą opcji „Ustawienia > Resetuj wszystkie ustawienia”
 • Robot Brain wyłączy się po 5 minutach bezczynności, jeśli żaden program nie jest uruchomiony
 • Różne inne poprawki błędów
 • Oprogramowanie układowe VEX IQ v1.16
 • Wydany we wrześniu 2015 r.
 • Obsługuje inteligentne radio VEX IQ

VEXos Wersja 1.15

Wydany w czerwcu 2015 r.

UWAGA: Wymaga aktualizacji wszystkich czujników

 • Ulepszona komunikacja USB
 • Ulepszona komunikacja czujnika/silnika
 • Zmniejszona szansa na uszkodzenie pamięci

VEXos Wersja 1.14

Wydany w styczniu 2015 r.

UWAGA: Wymaga aktualizacji Smart Motor

UWAGA: Jeśli używasz bieżącego progu w programie niestandardowym, wartości progowe mogą wymagać dostosowania

 • Naprawiono błąd „słabego biegu wstecznego po przeciągnięciu” inteligentnego silnika

VEXos Wersja 1.13

Wydany w listopadzie 2014 r.

UWAGA: Wymaga oprogramowania układowego kontrolera w wersji 1.04 lub nowszej oraz aktualizacji inteligentnego silnika

 • Zaktualizowany program „Autopilot”, aby umożliwić funkcje bez wszystkich czujników
 • Ulepszone wyświetlanie „Błędów okablowania”
 • Zapewniono dodatkową funkcjonalność obsługi ROBOTC
 • Naprawiono błąd w sterowaniu pozycją Smart Motor PID
 • Zmniejszone opóźnienie w sprzężeniu zwrotnym pozycji Smart Motor
 • Ogólne poprawki błędów & ulepszeń wydajności

VEXos Wersja 1.12

Wydany w sierpniu 2014 r.

UWAGA: Wymaga oprogramowania wewnętrznego kontrolera 1.03 lub nowszego

 • Dodano opcję „Plug and Play” dla urządzeń inteligentnych
 • Dodano informacje do ostrzeżenia „Błędy okablowania”
 • Dodano element menu „Informacje o urządzeniu”
 • Dodano szczegóły do pozycji menu „Informacje o systemie”
 • Dodano opcję „Zresetuj do ustawień domyślnych” do sterowania sterownikiem
 • Poprawiona wydajność I2C
 • Ogólne poprawki błędów & ulepszeń wydajności

VEXos Wersja 1.11

Wydany w lipcu 2014 r.

 • Dodano program autopilota

VEXos Wersja 1.1

Wydany w maju 2014 r.

 • Dodano obsługę radia 2,4 GHz
 • Zmieniona mapa pamięci
  Uwaga: stare programy zostaną usunięte
 • Dodano bibliotekę matematyczną
 • Ogólna stabilność i poprawki błędów

VEXos Wersja 1.09

Wydany w marcu 2014 r.

 • Zwiększono prędkość Robot Brain do prędkości magistrali radiowej

VEXos Wersja 1.08

Wydany w styczniu 2014 r.

 • Naprawiono błąd, który powodował, że silniki ignorowały niektóre polecenia

VEXos Wersja 1.07

Wydany w październiku 2013 r.

 • Dodano domyślne opcje inwersji silnika
 • Dodano ulepszone wsparcie dla czujnika odległości
 • Naprawiono błąd opóźnienia odpowiedzi silnika

VEXos Wersja 1.06

Wydany w październiku 2013 r.

 • Dodano wsparcie dla programowania w Modkicie lub ROBOTC
 • Dodano nawigację po menu za pomocą kontrolera (przyciski E i F)
 • Ogólna stabilność i poprawki błędów

VEXos Wersja 1.05

Wydany we wrześniu 2013 r.

 • Wydanie wewnętrzne

VEXos Wersja 1.04

Wydany we wrześniu 2013 r.

 • Wydanie wewnętrzne

VEXos Wersja 1.03

Wydany we wrześniu 2013 r.

 • Naprawiono błąd "odwróconego silnika" z wersji v1.02

VEXos Wersja 1.02

Wydany we wrześniu 2013 r.

 • Dodano wsparcie dla niestandardowych programów użytkownika
 • Dodano obsługę zwiększonej funkcjonalności czujnika i inteligentnego silnika

VEXos Wersja 1.01

 • Pierwsze wydanie

Kontroler.png

Oprogramowanie sprzętowe kontrolera 1.05

Wydany we wrześniu 2015 r.

 • Obsługuje inteligentne radio VEX IQ

Oprogramowanie sprzętowe kontrolera 1.04

Wydany w listopadzie 2014 r.

 • Obsługuje oprogramowanie układowe Robot Brain v1.13
 • Ulepszone oprogramowanie do ładowania baterii dla lepszej wydajności
 • Zaktualizowany komunikat o stanie naładowania akumulatora &

Oprogramowanie sprzętowe kontrolera 1.03

Wydany w sierpniu 2014 r.

 • Obsługuje oprogramowanie układowe Robot Brain v1.12
 • Zwiększona liczba dostępnych kanałów 900 MHz
 • Ulepszone wskazanie niskiego poziomu baterii

Oprogramowanie sprzętowe kontrolera 1.02

Wydany w maju 2014 r.

 • Dodano obsługę radia 2,4 GHz

Oprogramowanie sprzętowe kontrolera 1.01

 • Pierwsze wydanie

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus