Lista zmian oprogramowania sprzętowego VEXos IQ (1. generacji).

Wszystkie inteligentne urządzenia VEX IQ (mózg robota, kontroler, inteligentny silnik i czujniki) zawierają własne wewnętrzne procesory i uruchamiają specjalne oprogramowanie. To oprogramowanie pozwala na zaawansowane funkcje programowania. Najlepszym sposobem na zapewnienie prawidłowego działania systemu VEX IQ jest aktualizacja oprogramowania Robota. Odwiedź tę stronę , aby uzyskać więcej informacji!

VEXos-Header.png

VEXos wersja 2.1.5 (aktualna)

Wydany w lutym 2020 r

 • Poprawka błędu polegającego na tym, że inteligentne radio nie łączy się z niektórymi urządzeniami
 • Poprawka błędu krytycznego 4 podczas uruchamiania programu użytkownika

228-2540_robotbraincmyk.jpg

Starsze oprogramowanie sprzętowe

VEXos wersja 2.1.4

Wydany w grudniu 2019 r

 • Zwiększona niezawodność pobierania dla urządzeń Bluetooth
 • Inne drobne poprawki błędów

VEXos wersja 2.1.3

Wydany w marcu 2019 r

 • Drobna wersja naprawiająca problem polegający na tym, że mózg nie wykrywał urządzeń podczas uruchamiania

VEXos wersja 2.1.2

Wydany w październiku 2018 r

 • Drobna wersja naprawiająca błąd polegający na tym, że urządzenia portu 12 nie są wykrywane przez mózg

VEXos wersja 2.1.1

Wydany w październiku 2018 r

 • Dodano obsługę czujnika wizyjnego VEX
 • Dodano drugi port szeregowy, dzięki czemu kod użytkownika może komunikować się bezpośrednio z komputerem hosta poprzez port szeregowy
 • Naprawiono problem z USB w systemie macOS Mojave
 • Różne poprawki błędów

VEXos wersja 2.0.2

Wydany w czerwcu 2017 r

 • Zaktualizowano wszystkie programy ładujące czujnika, aby zapobiec przypadkowym awariom czujnika
 • Poprawki błędów Smart Radio

VEXos wersja 2.0.1

Wydany w lipcu 2016 r

 • Nowy folder „Demos”, który zawiera programy Autopilot i nowe czujniki
 • Kontrola kierowcy nie wykorzystuje już opcjonalnych urządzeń z żyroskopem, odległością, kolorową lub dotykową diodą LED do celów demonstracyjnych
  ⁃ Kontrola kierowcy nadal obsługuje inteligentne silniki i przełączniki zderzaka, jak poprzednio
 • Funkcje czujników demonstracyjnych, poprzednio dostępne w domyślnym trybie sterowania przez kierowcę, zostały przeniesione do „Demo > czujników”
 • Poprawa zdolności inteligentnego silnika do określania, kiedy zadanie ruchu zostało ukończone
 • Naprawiono błąd związany z poleceniem inteligentnego resetowania położenia silnika
 • Wprowadzono różne ulepszenia Smart Radio
 • Poprawiona stabilność oprogramowania sprzętowego urządzenia (urządzenia nie będą już tracić oprogramowania)
 • Robot Brains może teraz otrzymać nazwę:
  ⁃ Nazwa pojawia się na ekranie startowym
  ⁃ Nazwę można także wyświetlić, przytrzymując przycisk Sprawdź przez 3 sekundy
  ⁃ Nazwy ustawia się za pomocą narzędzia VEXos Utility
 • Programy mogą uruchamiać się automatycznie po włączeniu zasilania Robot Brain przy użyciu opcji „Ustawienia > Rozpocznij od:”
 • Ulepszone bezpieczeństwo Smart Radio z funkcją „Ustawienia > Bluetooth wyłączony lub włączony”. Włącz Bluetooth tylko w przypadku łączenia się z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth
  ⁃ To ustawienie pojawi się tylko po podłączeniu Smart Radio
 • Dostępne są teraz kody QR ułatwiające parowanie Robot Brain z urządzeniami Bluetooth
 • Robot Brains można zresetować do oryginalnej konfiguracji za pomocą opcji „Ustawienia > Resetuj wszystkie ustawienia”
 • Robot Brain wyłączy się po 5 minutach bezczynności, jeśli nie jest uruchomiony żaden program
 • Różne inne poprawki błędów
 • Oprogramowanie sprzętowe VEX IQ v1.16
 • Wydany we wrześniu 2015 r
 • Obsługuje inteligentne radio VEX IQ

VEXos wersja 1.15

Wydany w czerwcu 2015 r

UWAGA:Wymaga aktualizacji wszystkich czujników

 • Ulepszona komunikacja USB
 • Ulepszona komunikacja czujnika/silnika
 • Zmniejszone ryzyko uszkodzenia pamięci

VEXos wersja 1.14

Wydany w styczniu 2015 r

UWAGA:Wymaga aktualizacji Smart Motor

UWAGA:Jeśli używasz progu prądu w programie niestandardowym, wartości progów mogą wymagać regulacji

 • Naprawiono błąd „słabego biegu wstecznego po przeciągnięciu” Smart Motor

VEXos wersja 1.13

Wydany w listopadzie 2014 r

UWAGA:Wymaga oprogramowania sprzętowego kontrolera w wersji 1.04 lub nowszej oraz aktualizacji Smart Motor Update

 • Zaktualizowano program „Autopilot”, aby umożliwić funkcje bez wszystkich czujników
 • Poprawione wyświetlanie „Błędów okablowania”
 • Zapewniono dodatkową funkcjonalność obsługi ROBOTC
 • Naprawiono błąd w sterowaniu położeniem Smart Motor PID
 • Zmniejszone opóźnienie w sprzężeniu zwrotnym pozycji inteligentnego silnika
 • Ogólne poprawki błędów & ulepszeń wydajności

VEXos wersja 1.12

Wydany w sierpniu 2014 r

UWAGA:Wymaga oprogramowania sprzętowego kontrolera w wersji 1.03 lub nowszej

 • Dodano opcję „Plug and Play” dla urządzeń inteligentnych
 • Dodano informację do ostrzeżenia „Błędy okablowania”.
 • Dodano pozycję menu „Informacje o urządzeniu”.
 • Dodano szczegóły do ​​pozycji menu „Informacje o systemie”.
 • Dodano opcję „Resetuj do ustawień domyślnych” w panelu sterowania
 • Poprawiona wydajność I2C
 • Ogólne poprawki błędów & ulepszeń wydajności

VEXos wersja 1.11

Wydany w lipcu 2014 r

 • Dodano program Autopilota

VEXos wersja 1.1

Wydany w maju 2014 r

 • Dodano obsługę radia 2,4 GHz
 • Zmieniona mapa pamięci
  Uwaga: Stare programy zostaną usunięte
 • Dodano bibliotekę matematyczną
 • Ogólna stabilność i poprawki błędów

VEXos wersja 1.09

Wydany w marcu 2014 r

 • Zwiększona prędkość magistrali Robot Brain to Radio

VEXos wersja 1.08

Wydany w styczniu 2014 r

 • Naprawiono błąd, który powodował, że silniki ignorowały niektóre polecenia

VEXos wersja 1.07

Wydany w październiku 2013 r

 • Dodano domyślne opcje inwersji silnika
 • Dodano ulepszoną obsługę czujnika odległości
 • Naprawiono błąd opóźnienia reakcji silnika

VEXos wersja 1.06

Wydany w październiku 2013 r

 • Dodano obsługę programowania w Modkit lub ROBOTC
 • Dodano nawigację po menu za pomocą kontrolera (przyciski E i F)
 • Ogólna stabilność i poprawki błędów

VEXos wersja 1.05

Wydany we wrześniu 2013 r

 • Wydanie wewnętrzne

VEXos wersja 1.04

Wydany we wrześniu 2013 r

 • Wydanie wewnętrzne

VEXos wersja 1.03

Wydany we wrześniu 2013 r

 • Naprawiono błąd „odwrócony silnik” z wersji 1.02

VEXos wersja 1.02

Wydany we wrześniu 2013 r

 • Dodano obsługę niestandardowych programów użytkownika
 • Dodano obsługę zwiększonej funkcjonalności czujnika i inteligentnego silnika

VEXos wersja 1.01

 • Pierwsze wydanie

Kontroler.png

Oprogramowanie kontrolera 1.05

Wydany we wrześniu 2015 r

 • Obsługuje inteligentne radio VEX IQ

Oprogramowanie kontrolera 1.04

Wydany w listopadzie 2014 r

 • Obsługuje oprogramowanie Robot Brain Firmware v1.13
 • Ulepszone oprogramowanie do ładowania baterii dla lepszej wydajności
 • Zaktualizowano komunikat o stanie naładowania baterii &

Oprogramowanie kontrolera 1.03

Wydany w sierpniu 2014 r

 • Obsługuje oprogramowanie Robot Brain Firmware v1.12
 • Zwiększona liczba dostępnych kanałów 900 MHz
 • Ulepszone wskazanie niskiego poziomu baterii

Oprogramowanie kontrolera 1.02

Wydany w maju 2014 r

 • Dodano obsługę radia 2,4 GHz

Oprogramowanie kontrolera 1.01

 • Pierwsze wydanie

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: