Robot 123 zawiera wiele czujników, w tym czujnik oka. Czujnik oka w robocie 123 można zakodować za pomocą kodu VEXcode 123.

VEXcode_123.jpeg


Czujnik oka w robocie 123

eye-sensor-callout.png

Robot 123 ma z przodu czujnik oka, który wykrywa obecność obiektu, a także wykrywa kolor (czerwony, zielony lub niebieski).


Bloki VEXcode 123 używane z czujnikiem oka

Wykrywanie blokad obecności obiektu

Obecność_obiektu.png

Bloki [Jedź do] i <Found object> informują, czy czujnik oka znajduje się blisko obiektu, czy nie.

<Detects color> bloku

_Wykrywa_kolor__blok.png

Blok <Detects color> informuje, czy czujnik oka wykryje określony kolor.

(Jasność) bloku

_Jasność_bloku.png

Blok (Jasność) podaje poziom jasności w procentach. Można to wykorzystać do rozróżnienia jasnych i ciemnych obiektów i środowisk.

(Odcień) blok

_Odcień_bloku.png

Blok (Odcień) podaje wartość koloru obiektu. Może to być przydatne przy określaniu kolorów różnych obiektów.

vex-rainbow-circle-graphic_2.jpg

Blok (Odcień) zgłasza wartość odcienia w zakresie od 0 do 359 stopni.


Typowe zastosowania czujnika oka

Czujnik oka w robocie 123 może być używany na wiele sposobów. Robot 123 może użyć czujnika oka do zainicjowania sekwencji zachowań, gdy znajdzie się we właściwym miejscu. Na przykład robot 123 może jechać do przodu, dopóki nie wykryje, że znajduje się w pobliżu obiektu, takiego jak ściana lub inny robot 123, a następnie odwróci się, aby nie uderzyć w niego.

Robot 123 może podejmować decyzje w zależności od tego, czy czujnik oka wykryje niebieski obiekt. Jest to przydatne, jeśli chcesz, aby robot 123 podjechał do obiektu o określonym kolorze, wykrył kolor obiektów przechodzących obok czujnika lub wykonał określone zachowanie po wykryciu koloru. W tym przykładzie, jeśli czujnik oka wykryje niebieski obiekt, robot 123 skręci w prawo. Jeśli czujnik oka nie wykryje niebieski obiekt, robot 123 skręci w lewo.

Robot 123 może podejmować decyzje w zależności od tego, czy czujnik oka wykryje jasny czy ciemny obiekt. W tym przykładzie, jeśli czujnik oka wykryje jasny obiekt, robot 123 skręci w prawo. Jeśli czujnik oka nie wykryje jasny obiekt, robot 123 skręci w lewo.

_Barwa_of__monitor_console.png

Robot 123 może również zgłaszać wartość koloru różnych obiektów. W tym przykładzie zostanie zgłoszona wartość odcienia zielonego robota 123. Konsola monitora może być użyta do podglądu wartości barwy zmieniającej się w czasie rzeczywistym, gdy zaznaczone jest pole wyboru obok bloku (Odcień).

zielony_robot_hue.png

Wartość można następnie porównać z wykresem odcieni.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus