Robot 123 zawiera wiele czujników, w tym czujnik oka. Czujnik oka w robocie 123 można zakodować za pomocą kart Coder i Coder.

robot-i-koder-oczu.png


Czujnik oka w robocie 123

Copy_of_eye-sensor-callout.png

Robot 123 ma z przodu czujnik oka, który wykrywa obecność obiektu, a także wykrywa kolor (czerwony, zielony lub niebieski).


Karty kodujące używane z czujnikiem oka

Wykrywanie obecności obiektu Karty kodujące

eye-sensor-object-coder-cards.png

Karty kodujące „Jedź do obiektu”, „Jeśli obiekt” i „Jeśli nie ma obiektu” informują, czy czujnik oka znajduje się blisko obiektu, czy nie.

Wykrywanie kart koderów kolorów

eye-sensor-color-coder-cards.png

Karty kodera „Jeśli czerwony”, „Jeśli zielony” i „Jeśli niebieski” informują, czy czujnik oka wykryje określony kolor.

Wykrywanie jasności kart kodera

eye-sensor-light-coder-cards.png

Karty kodera „Jeśli jasny” i „Jeśli ciemny” informują, czy obiekt jest jasny, czy ciemny. Można to wykorzystać do rozróżnienia jasnych i ciemnych obiektów i środowisk.


Typowe zastosowania czujnika oka

Czujnik oka w robocie 123 może być używany na wiele sposobów. Robot 123 może użyć czujnika oka do zainicjowania sekwencji zachowań, gdy znajdzie się we właściwym miejscu. Na przykład robot 123 może jechać do przodu, dopóki nie wykryje, że znajduje się w pobliżu obiektu, takiego jak ściana lub inny robot 123, a następnie odwróci się, aby nie uderzyć w niego.

Robot 123 może podejmować decyzje w zależności od tego, czy czujnik oka wykryje niebieski obiekt. Jest to przydatne, jeśli chcesz, aby robot 123 podjechał do obiektu o określonym kolorze, wykrył kolor obiektów przechodzących obok czujnika lub wykonał określone zachowanie po wykryciu koloru. W tym przykładzie, jeśli czujnik oka wykryje niebieski obiekt, robot 123 skręci w prawo. Jeśli czujnik oka nie wykryje niebieski obiekt, robot 123 skręci w lewo.

Robot 123 może podejmować decyzje w zależności od tego, czy czujnik oka wykryje jasny czy ciemny obiekt. W tym przykładzie, jeśli czujnik oka wykryje jasny obiekt, robot 123 skręci w prawo. Jeśli czujnik oka nie wykryje jasny obiekt, robot 123 skręci w lewo.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus