Korzystanie z przykładowych projektów VEX V5 Workcell w VEXcode V5

Przykładowe projekty są świetnym źródłem informacji, jeśli dopiero zaczynasz kodować V5 Workcell w VEXcode V5 i chcesz poznać różne zachowania i funkcje V5 Workcell. Przykładowe projekty pozwalają również obserwować, jak używane są różne bloki w VEXcode V5.

open_examples.jpg

Aby otworzyć przykładowy projekt, wybierz menu Plik i wybierz „Otwórz przykłady”.

arm_filter.jpg

Zostaną wyświetlone ikony wielu różnych przykładowych projektów. Każda ikona reprezentuje inny projekt i jest pokolorowana zgodnie z kategoriami bloków. Pasek Filtra może służyć do szybkiego znalezienia konkretnego typu przykładu. Wybierz filtr „Uzbrojenie”, aby wyświetlić przykładowe projekty wykonane specjalnie dla komórki roboczej V5.

Select_UI_pannel.png

Aby otworzyć dowolny przykład, wybierz jeden z menu.

Arm_UI_pannel_open.png

Bloki dla przykładowego projektu zostaną zapełnione w obszarze roboczym. Te bloki i ich parametry można zmienić lub usunąć. Dodatkowe bloki można dodać, aby zmodyfikować przykładowy projekt.

Arm_UI_devices.png

Zwróć uwagę, że przykładowy projekt otwiera się ze wszystkimi wstępnie skonfigurowanymi urządzeniami.

Pobierz.png

Zapisz i pobierz przykład, aby wypróbować go w V5 Workcell.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: