Używanie przeglądarki kodu dla C++ w VEXcode V5

Korzystanie z przeglądarki kodu w VEXcode V5 jest łatwe i pomocne.


Jak otworzyć przeglądarkę kodu

VEXcodeV5-ikon.jpg

Uruchom VEXcode V5.

2020-11-24_12-55-44.jpg

Platforma domyślnie korzysta z interfejsu Blocks.

2020-11-24_12-59-57.jpg

Wybierz ikonę Przeglądarka kodu, aby otworzyć okno Przeglądarki kodu.

2020-11-24_13-16-07lat.jpg

Okno przeglądarki kodu jest domyślnie ustawione na wersję projektu bloków w języku Python. Wybierz opcję C++.

2020-11-24_13-06-45a.jpg

W oknie przeglądarki kodu zostanie wyświetlona wersja projektu bloków w języku C++.

2020-11-24_13-11-12.jpg

Po zakończeniu ukryj okno przeglądarki kodu, wybierając strzałkę w prawo obok ikony pomocy.


Jak dodawane są polecenia tekstowe po dodaniu bloków

2020-11-24_13-25-07c.jpg

Dodaj blok [Print] do projektu.

2020-11-24_13-25-07cmv.jpg

Wybierz ikonę Przeglądarka kodu, aby otworzyć okno Przeglądarki kodu.

2020-11-24_13-45-09me.jpg

Zwróć uwagę, że polecenie Drukuj zostanie również dodane do okna przeglądarki kodu.


Jak usuwane są polecenia tekstowe po usunięciu bloków

2020-11-24_13-49-10nx.jpg

Usuń blok [Print] z projektu VEXcode V5.

Uwaga: więcej informacji na temat usuwania bloku można znaleźć w artykule Usuwanie bloku z biblioteki VEX.

2020-11-24_13-52-45z.jpg

Zwróć uwagę, że polecenie print zostanie również usunięte z okna przeglądarki poleceń.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: