Dostęp do pomocy w projekcie VEXcode V5 C++

Pomoc wyjaśnia, co robi polecenie, dzięki czemu możesz dowiedzieć się, czy jest ono pomocne w Twoim projekcie.


Dostęp do pomocy z paska narzędzi

2020-11-02_12-07-06.jpg

Wybierz ikonę Pomoc przy dowolnym poleceniu w Przyborniku.

2020-11-02_13-00-45.jpg

Zobaczysz ekran rozciągający się od prawej strony z informacjami o wybranym poleceniu.

2020-11-02_13-00-45A.jpg

Wybierz dowolne polecenia, o których chcesz dowiedzieć się więcej.

2020-11-02_13-00-45B.jpg

Po zakończeniu ukryj okno Pomocy, wybierając strzałkę w prawo obok ikony Pomoc.


Dostęp do pomocy z obszaru roboczego

2020-11-02_13-16-14.jpg

Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij i przytrzymaj dowolne polecenie w obszarze roboczym.

2020-11-03_8-34-31.jpg

Pojawi się menu kontekstowe. Wybierz „Pomoc poleceń”.

2020-11-02_13-00-45.jpg

Zobaczysz ekran rozciągający się od prawej strony z informacjami o wybranym poleceniu.

2020-11-02_13-00-45B.jpg

Po zakończeniu ukryj okno Pomocy, wybierając strzałkę w prawo obok ikony Pomoc.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: