Funkcja automatycznej kopii zapasowej w internetowym VEXcode GO

Aby zachować postęp w pracy nad projektem, VEXcode GO posiada funkcję automatycznego tworzenia kopii zapasowych.

Jeśli jesteś w klasie, która korzysta ze wspólnych urządzeń i nie chcesz, aby uczeń widział kod poprzedniego ucznia, rozpocznij nowy projekt przed zamknięciem karty VEXcode GO.

Pamiętaj, że jeśli masz otwartych wiele kart VEXcode GO w przeglądarce internetowej, automatyczna kopia zapasowa zapisze projekt TYLKO na ostatniej zamkniętej karcie. Kopia zapasowa pozostałych projektów nie zostanie utworzona.


Automatyczna kopia zapasowa w projekcie na codego.vex.com

Podczas pracy nad projektem w internetowym systemie VEXcode GO Twoja przeglądarka internetowa może nieoczekiwanie lub przypadkowo zostać zamknięta. Aby przywrócić projekt, po prostu ponownie otwórz VEXcode GO w przeglądarce internetowej opartej na Chrome.

Po przywróceniu projektu zaleca się zapisanie projektu.

zapisz_projekt_projektu.png

Jeśli wybrałeś blok lub zmodyfikowałeś przywrócony projekt i spróbujesz otworzyć nowy projekt, zostaniesz poproszony o zapisanie.

Prompted_to_save.png

Uwaga: Jeśli przywrócisz projekt i natychmiast spróbujesz otworzyć nowy projekt, nie pojawi się monit o zapisanie.


 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: