Kodowanie za pomocą zderzaka LED VEX GO

Zderzak LED VEX GO służy do wykrywania kontaktu fizycznego i wyświetlania kolorów.

GO_Brain-Bumper.png

Uwaga: W tym artykule przykładowe projekty wykorzystują bazę kodu - LED Bumper Top GO Build.


Jak używany jest zderzak LED

Zderzak LED służy do wykrywania kontaktu fizycznego i wyświetlania kolorów. Po naciśnięciu zderzaka LED można go użyć do wywołania zachowania. Na przykład zderzak LED może służyć do uruchamiania lub zatrzymywania układu napędowego po naciśnięciu.

CodeBase_Lab_3_-_PushToStart.png

Blok <Pressing bumper> służy do określenia, czy zderzak LED jest wciśnięty.

_Pressing_bumper__block.png

Lub, aby wyświetlić określony kolor. Kolory, jakie może wyświetlać dioda LED Bumper to: wyłączone, zielone i czerwone.

GO_Bumper-Colors.png

Blok [Ustaw kolor zderzaka] służy do ustawienia określonego koloru zderzaka LED.

_Set_bumper_color__block.png


Przykładowy projekt koloru zderzaka LED

Poniższy kod ustawi kolor zderzaka LED na zielony po naciśnięciu i czerwony w przeciwnym razie.

LED_Bumper_Color_project.png


Wykryj obiekt Przykładowy projekt

Poniższy kod odprowadzi bazę kodu od obiektu po naciśnięciu zderzaka LED.

Detect_Object_example.png

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: