Kodowanie za pomocą elektromagnesu VEX GO

Elektromagnes VEX GO służy do transportu Dysków.

GO_Brain-Electromagnet.png

Uwaga: W tym artykule przykładowy projekt wykorzystuje bazę kodu - Eye + Electromagnet GO Build.


Jak używany jest elektromagnes

Elektromagnes umożliwia robotowi podnoszenie i upuszczanie dysków.

GO_Code_Base_Eye_EM_-_Disk.png

Blok [Wzmocnij elektromagnes] służy do „wzmacniania” i „upuszczania” dysków.

Energize_Electromagnet.png

Ustawienie „boost” umożliwia pobranie dysku.

Boost.png

Ustawienie „upuść” umożliwia zwolnienie dysku.

Drop.png


Przykładowy projekt dysku transportowego

Poniższy kod pobierze i przetransportuje Dysk do nowej lokalizacji z Bazą Kodu.

Transport_Disk_Example_Project.png

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: