Konfiguracja supersamochodu VEX GO

Kiedy zaczniesz tworzyć projekt w VEXcode GO, bloki z kategorii Układ napędowy i Wykrywanie nie pojawią się w Przyborniku, dopóki nie zostanie skonfigurowany Super Samochód.

Można skonfigurować tylko jedną kompilację na projekt.


Dodanie supersamochodu

Config_button.jpeg

Aby skonfigurować Super Samochód, wybierz przycisk Urządzenia, aby otworzyć okno Urządzenia.

dodaj_urządzenie.jpeg

Wybierz „Dodaj urządzenie”.

Wybierz_Super_Car.png

Wybierz opcję „SUPER SAMOCHÓD”.

Lista_portów.png

Po wybraniu Supersamochodu pojawi się lista portów. Sprawdź, czy wszystkie przypisane porty odpowiadają ukończonej kompilacji.

Wybierz_Gotowe.png

Wybierz „GOTOWE”, aby zakończyć konfigurację lub „ANULUJ”, aby powrócić do menu Urządzenia.

Uwaga: Wybranie opcji „Anuluj” spowoduje zamknięcie konfiguracji Super Car i powrót do okna Urządzenia, w którym nie skonfigurowano żadnych urządzeń.

Bloki.png

Po skonfigurowaniu supersamochodu w Przyborniku pojawią się bloki z kategorii Układ napędowy i Wykrywanie.


Usuwanie supersamochodu

Usuń.png

Supersamochód można również usunąć, wybierając opcję „USUŃ” u dołu ekranu.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: