Uzyskiwanie dostępu do pulpitu nawigacyjnego kamery Intel VEX AI

Przed rozpoczęciem tych kroków upewnij się, że Twoja konfiguracja spełnia następujące kryteria:

  • Kamera VEX AI Intel Camera jest podłączona do Jetsona.
  • Czujnik GPS VEX jest podłączony do Jetsona i Braina.
  • Karta SD jest włożona do Jetsona.
  • Jetson został ponownie uruchomiony po podłączeniu wszystkich urządzeń (jeśli Jetson był włączony podczas podłączania urządzeń).
  • Zainstalowano anteny Intel Wi-Fi

Dostęp do pulpitu nawigacyjnego kamery Intel VEX AI daje wgląd w to, gdzie robot znajduje się na polu, a także jakie elementy gry znajdują się przed nim.

obraz10.png

Aby rozpocząć, na komputerze otwórz ustawienia WIFI i wybierz „VEX_AI”.

obraz6.png

Wymagane będzie hasło.

obraz3.png

Hasło to „vexrobotics”.

Adres IP.png

Po połączeniu otwórz preferowaną przeglądarkę internetową i przejdź do adresu URL 10.42.0.1:3000. Spowoduje to przejście do serwera WWW pod adresem IP Jetsona na porcie 3000.

Panel internetowy pełny (2).png

Na stronie zobaczysz widok z kamery z kamery Intela oraz informacje o położeniu robota. Gdy robot się porusza, obraz z kamery będzie aktualizowany w czasie rzeczywistym. Pozycja robota na polu będzie również odzwierciedlać pozycję GPS i kurs.

AI-3.png

AI ANGLE.png

W widoku mapy pozycja i kurs robota odzwierciedlają szacunkowe pole widzenia z perspektywy kamery. Jest kompas, który pokazuje kierunek robota. Poniższe obrazy pokazują, w jaki sposób siatka X i Y jest ułożona na polu oraz jak wyświetlany jest kurs (w stopniach) w odniesieniu do konfiguracji pola.

Ustawienia Modalne.png

Możesz przełączać ustawienia panelu internetowego VEX AI, klikając ikonę koła zębatego w lewym dolnym rogu. Spowoduje to wyświetlenie panelu ustawień, w którym można zmienić renderowanie wizualne na pulpicie nawigacyjnym, a także przesunięcia dla kamery GPS i VEX AI Intel. „Pokaż kompas” przełączy nakładkę kompasu, która wyświetla kurs robota w stopniach. „Pokaż mgłę” przełączy nakładkę FOV (pola widzenia), która podświetla szacowany widok z kamery VEX AI Intel Camera i zacienia pozostałą część pola. Opcja „Pokaż ścieżki pozycji X Y” spowoduje przełączenie linii X i Y przecinających się w pozycji robota (domyślnie ta opcja jest wyłączona).

Przesunięcie kamery i przesunięcie GPS to przesunięcia tych urządzeń od środka robota, zgodnie z Twoją definicją. Ma to wpływ na to, gdzie Jetson według niego aktualnie znajduje się na polu i gdzie szacuje położenie obiektów na polu. UWAGA: Te przesunięcia będą dotyczyć tylko Twojego Jetsona. Nie będą one automatycznie aktualizowane w VEX V5 Brain.

Socket IP i Socket Port są domyślnie ustawione na prawidłowy adres IP i port, gdy Twój Jetson korzysta z domyślnego Hotspotu. Jeśli jednak chcesz połączyć Jetson w sieć Wi-Fi, umożliwia to zmianę adresu IP gniazda internetowego, w którym hostowany jest strumień z kamery Jetson. Zachowaj ostrożność podczas zmiany tego ustawienia i upewnij się, że rozumiesz, do czego służy.

 

Camera_View.pngObiekt.png

W transmisji wideo informacje o wykrytych obiektach są nakładane na wideo. Każdy obiekt wykryty przez system będzie posiadał następujące informacje:

  1. Pole Mapa lokalizacji środka obiektu (X,Y). Lokalizacja odnosi się do środka obwiedni obiektu i jest szacunkową pozycją obiektu na polu. Uwzględnia przesunięcia zarówno czujnika GPS, jak i kamery Intel VEX AI.
  2. Odległość robota od obiektu w metrach. Odległość ta jest mierzona od kamery głębi AI do obiektu.
  3. Szerokość i wysokość wykrytego obiektu w pikselach. Jest to wyświetlane jako prostokąt narysowany nad obiektem na obrazie.
  4. Klasyfikacja obiektu. System klasyfikuje wykryte obiekty jako zielone plemię, niebieskie plemię lub czerwone plemię. Ta klasyfikacja jest wyświetlana na górze ramki ograniczającej narysowanej nad obiektem. Oraz kolor samej ramki ograniczającej.

Uwaga: Model VEX AI może pomylić bazę bramek Czerwonego i Niebieskiego Sojuszu oraz strefy obciążenia meczu jako TriBalle.

 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: