Uzyskiwanie dostępu do pulpitu nawigacyjnego kamery Intel VEX AI

Przed rozpoczęciem tych kroków upewnij się, że Twoja konfiguracja spełnia następujące kryteria:

 • Klucz licencyjny VEX AI jest podłączony do Jetson.
 • Kamera VEX AI Intel jest podłączona do Jetson.
 • Kamera VEX AI FLIR jest podłączona do Jetson.
 • Karta SD jest włożona do Jetson.
 • Jetson został ponownie uruchomiony po podłączeniu wszystkich urządzeń (jeśli Jetson był włączony podczas podłączania urządzeń).
 • Twój system VEX AI jest aktualny.

Dostęp do pulpitu nawigacyjnego kamery Intel VEX AI daje wgląd w to, gdzie robot znajduje się na polu, a także jakie elementy gry znajdują się przed nim.

obraz10.png

Aby rozpocząć, na komputerze otwórz ustawienia WIFI i wybierz „VEX_AI”.

obraz6.png

Wymagane będzie hasło.

obraz3.png

Hasło to „vexrobotics”.

obraz5.png

Po połączeniu otwórz preferowaną przeglądarkę internetową i przejdź do adresu URL 10.10.0.1. Spowoduje to przejście do serwera WWW.

obraz1.png

obraz4.png

Na stronie zobaczysz widok z kamery z kamery Intela oraz informacje o położeniu robota. Gdy robot się porusza, obraz z kamery będzie aktualizowany w czasie rzeczywistym.

obraz2.png

Na kanale mapy zauważysz strzałki po lewej i dolnej części obrazu pola. Strzałka po lewej stronie wskazuje wartość Y położenia robota. Strzałka na dole wskazuje pozycję X robota. Obie wartości są wyświetlane w calach od środkowego punktu pola. Poniższy obrazek pokazuje, jak siatka X i Y jest rozłożona na boisku.

obraz9.png

Również obraz robota jest zorientowany tak samo jak prawdziwy robot. Kurs jest wyświetlany w stopniach z przodu robota.

obraz8.png

obraz7.png

W strumieniu wideo informacje o wykrytych obiektach są nakładane na wideo. Każdy obiekt wykryty przez system będzie posiadał następujące informacje:

  1. Lokalizacja pikselowa środka obiektu (X,Y). Do lokalizacji odwołuje się lewy górny róg obrazu.
  2. Odległość od robota do obiektu w calach. Ta odległość jest od kamery AI Depth do obiektu.
  3. Szerokość i wysokość wykrytego obiektu w pikselach. Jest to wyświetlane jako ramka narysowana na obiekcie na obrazie.
  4. Klasyfikacja obiektu. System zaklasyfikuje wykryte obiekty jako czerwoną piłkę, niebieską piłkę lub bramkę. Ta klasyfikacja jest wyświetlana w górnej części obwiedni narysowanej nad obiektem. I przez kolor samej ramki ograniczającej.

Uwaga: cele można wykryć tylko wtedy, gdy kamera widzi zielony cel widzenia u góry celu.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: