Otwieranie projektu bloków VEXcode V5 na iPadzie

Podczas pracy w VEXcode V5 istnieje kilka sposobów otwierania projektu na iPadzie.


Otwórz istniejący projekt

plik.PNG

Wybierz „Plik” na pasku narzędzi.

otwórz.PNG

Wybierz „Otwórz” z menu rozwijanego.

wybierz.PNG

Następnie użyj interfejsu iPada, aby nawigować i wybierać istniejący projekt bloków.

nane_change.png

Twój projekt otworzy się w VEXcode V5.


Otwórz przykładowy projekt

plik.PNG

Wybierz „Plik” na pasku narzędzi.

open__przykład.PNG

Wybierz „Otwórz przykłady” z menu rozwijanego.

wybierz.png

Wybierz szablon lub przykładowy projekt.

Uwaga: szablony i przykładowe projekty są używane do następujących celów.

  • Szablony konfigurują silniki i czujniki robota do projektu.
  • Przykładowe projekty to gotowe projekty, które można pobrać i uruchomić.

pazur.png

Ten projekt zawiera szablon Clawbot (układ napędowy 2-silnikowy, bez żyroskopu).

pazur_projekt.png

Po wybraniu otworzy się szablon lub przykładowy projekt.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: