Dostęp do pomocy w VEXcode GO

Ikona pomocy

Pomoc wyjaśnia, do czego służy blok i zawiera informacje o tym, jak używać bloku w projekcie.

Aby uzyskać dostęp do Pomocy, wybierz ikonę Pomoc w prawym górnym rogu paska narzędzi.

Okno pomocy otwarte

Otworzy się okno Pomoc. Dopóki nie zostanie wybrany blok, okno Pomocy pozostanie puste.

v0kuGLWbyW.png

Wybierz dowolny blok, o którym chcesz dowiedzieć się więcej.

na zawsze_pomoc_window.jpeg

Po wybraniu bloku informacja o nim pojawi się w oknie Pomocy.

zamknij_pomoc_okno.jpeg

Po zakończeniu ukryj menu Pomoc, wybierając strzałkę w prawo obok ikony Pomoc.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: