Korzystanie z przełącznika VEX GO

Korzystanie z Switcha pozwala ożywić system VEX GO bez konieczności programowania.


Użyj przełącznika z silnikiem

Przełącz port

Używanie silnika z przełącznikiem umożliwia sterowanie silnikiem bez konieczności programowania.

Switch posiada dwa porty. Inteligentny port do podłączenia silnika lub zderzaka LED oraz pomarańczowy port akumulatora do podłączenia akumulatora.

GO Przełącznik silnika

Podłącz silnik do przełącznika, wkładając kabel silnika do portu Smart na przełączniku.

Czarne połączenie

Upewnij się, że kabel silnika jest całkowicie włożony do portu Smart na przełączniku. Dźwięk „kliknięcia” gwarantuje, że kabel zostanie całkowicie osadzony w gnieździe Smart Port.

GO Brain Battery

Aby sterować silnikiem za pomocą przełącznika, upewnij się, że silnik i akumulator są podłączone do przełącznika.

Na Switchu dostępne są trzy ustawienia

Przełącz do przodu

„+”: obraca silnik w kierunku do przodu.

Przełącznik

Neutralny: wyłącza silnik.

Przełącz wstecz

„-”: obraca silnik w odwrotnym kierunku.

Wyświetl wszystkie trzy ustawienia Switcha.


Użyj przełącznika ze zderzakiem LED

Zderzak przełączający GO

Podłącz zderzak LED do przełącznika, wkładając kabel zderzaka LED do portu Smart na przełączniku.

Czarne połączenie

Upewnij się, że kabel zderzaka LED jest całkowicie włożony do portu Smart na przełączniku. Dźwięk „kliknięcia” gwarantuje, że kabel zostanie całkowicie osadzony w gnieździe Smart Port.

Zderzak akumulatora GO Switch

Aby sterować zderzakiem LED za pomocą przełącznika, upewnij się, że zderzak LED i bateria są podłączone do przełącznika.

Po podłączeniu do zderzaka LED dostępne są trzy ustawienia przełącznika

GO Zmień kolor zielony

„+”: ustawia kolor zderzaka LED na zielony.

GO Przełącz neutralny

Neutralny: wyłącza zderzak LED.

GO Przełącznik czerwony

„-”: ustawia kolor zderzaka LED na czerwony.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: